USA 2009

Välkommen till äventyret 2009

Här kan du följa vår resedagbok och se bilder från vår resa kust till kust i USA.